Radicale acceptatie en compassie

“De pijnlijke gevoelens die je vermijdt, raken verwrongen in het donker. Door je verdriet en strijd onder ogen te zien, kun je je leven terugnemen.”
In mijn frustratie over de impact van de corona maatregelen op mijn directe omgeving kwam ik dit artikel van Joshua Coleman tegen. Hij noemt het belang van onder ogen zien van je huidige situatie met al zijn pijnlijke consequenties.

Zomerretraite: Vreugdevol Leven

“Laat alles zijn zoals het is, en omarm elk moment met zachte aanwezigheid”.
In een retraite laat je het dagelijkse leven aan zichzelf en richt jij je aandacht op jouw natuurlijke aard. Je komt thuis bij jezelf en de rijkdom die altijd al in jou aanwezig is. Tijdens deze zomer retraite nodigen wij je uit om ruimte te maken om de schoonheid en wijsheid die van nature in jou aanwezig is de kans te geven om zich aan jou te tonen door middel van meditatie.

Jaartraining Zijnsoriëntatie: Vreugdevol Leven

In ieder van ons is een ruimte aanwezig die totaal vrij is van alles wat je in de loop van je leven hebt meegemaakt. Op het moment dat je in contact komt met deze vrije ruimte, kunnen kwaliteiten als vreugde, compassie en wijsheid die in jou aanwezig zijn naar de voorgrond komen. Deze jaartraining biedt ruimte om hiermee vertrouwd te raken.

Cadeautje voor 2020

Namens de redactie van De Cirkel, tijdschrift voor Zijnsoriëntatie, hierbij gratis ter kennismaking – Cirkel 59 in pdf.

De Cirkel verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer bevat zo’n 85 pagina’s met inspirerende en verdiepende artikelen over Zijnsoriëntatie als pad van verlichte levenskunst. Met in elk nummer:
• Verdiepend artikel van Hans Knibbe
• Boeiende interviews
• Bijdragen van leraren en studenten over hun inzichten en ervaringen
op het pad van verlichte levenskunst
• Recensies van nieuwe boeken
• Prikkelende columns

Mocht het tijdschrift je inspireren, dan nodig ik je van harte uit abonnee te worden (voel je hiertoe vrij en zeker niet verplicht). Hiermee draag je ook bij aan het werk van de Stichting Zijnsoriëntatie. In de bijlage vind je een overzicht van de abonnementsvormen en tarieven voor 2020. Meer informatie vind je ook op www.stichtingzijnsorientatie.nl

Ik wens je veel leesplezier!

Non-dualiteit twee daagse 15 en 16 februari

Wanneer we zouden onderzoeken wie we zijn, dan zouden we er vroeger of later achter komen dat er geen ‘ik’ is dat aangewezen kan worden als zelfstandig individu. Dat betekent dat alles wat is, met elkaar verbonden is. De boeddhisten noemen dit dat ‘alles leeg is van onafhankelijk bestaan’.  Er is alleen eenheid. Anders gezegd alles wat jij waarneemt, vindt plaats in jouw bewustzijn of gewaarzijn.  Wanneer je dit ziet en ervaart, zie je dat alles met alles verbonden is. Alle muren, subtiel of niet subtiel, vallen weg. Je ervaart de staat van bliss, van liefde, van eenheid. Het is een zegen om daarin te vertoeven. Het wordt ook wel de staat van Verlichting genoemd. 
Deze staat is heel natuurlijk aan jou en mij en op een bepaalde manier dus heel gemakkelijk te ervaren. De grote kunst is, om er van moment tot moment in te vertoeven.

Ben je nieuwsgierig en wil je proeven van wat eenheidbewustzijn nu eigenlijk is? Digna en ik nodigen je van harte uit om samen met ons dit weekend te oefenen te rusten in dit gewaarzijn.

Kijk voor meer informatie op: Verdiepingstweedaagse

Inspiratiedag 15 december

De werkelijkheid zoals die zich elk moment aandient is open, vrij en fris. Er kleeft niets aan van een verleden of een geschiedenis. De werkelijkheid is schoon, onbevangen, ruim. Om de frisse aard van de werkelijkheid te leren kennen is het van belang dat we onze normale dagelijkse oriëntatie op ‘iets daar’ leren omdraaien. We blijven ‘precies hier’. Dan kan de vrije aard van de werkelijkheid zich tonen. We herkennen de werkelijkheid zoals deze van nature is.

Ben je nieuwsgierig en wil je aan deze inspiratiedag deelnemen? Kijk voor meer informatie hier.

Spiritualiteit is de kunst om bewust je perspectief te wijzigen

Er komt een nieuw boek aan van Hans Knibbe en op de website van de school voor Zijnsoriëntatie kun je al vast een hoofdstuk lezen uit dit boek. Zie hier.

Hans Knibbe legt in dit korte artikel uit dat spiritualiteit niet gevonden kan worden in een andere werkelijkheid met mooier versie van wie je nu bent, maar dat het in essentie een manier van waarnemen is. Je kunt je dagelijkse manier van waarnemen verschuiven naar een spirit of bewustzijnsblik. Je verlaat “daarmee de wereld van conditionering, van tijd, van
overleven, willen, streven, vermijden enzovoort. “

Dit vraagt een radicale wijziging van je perspectief. Je verlegt je perspectief van een gestolde manier van kijken waarin alles echt bestaat, naar een blik waarin je zit dat alles open, stromend, tijdloos, ongrijpbaar en met elkaar verbonden is, zonder dat ooit iets vast wordt.

“In die openheid verschijnt een speelse, lichte, vreugdevolle, liefdevolle en heldere levendigheid. Een spel zonder begin of einde, zonder richting of doel.”

Dit perspectief voelt als thuiskomen omdat je iets ontdekt dat er om te beginnen al was. Je kunt dan ook ervaren dat alles in de grond roerloos is en dat deze roerloosheid niet gescheiden is van levendigheid.

“In het Spiritperspectief blijft die roerloze presentie aanwezig in iedere vorm die je waarneemt. In dit perspectief trekken we de ervaringen niet los van de grond van ons gewaarzijn, maar zijn ze de levendige uitdrukkingen daarvan.”

(Alle quotes komen uit ’tekstfragment uit het nieuwe boek van
Hans Knibbe over Zijnsgeoriënteerde meditatie’)

Het hart van Zijnsoriëntatie

Zomer aan de Dinkel © Peter Hofstee

Onderstaande is de inspiratie voor het introductie weekend van de verdiepingsgroep komende 19 en 20 oktober 2019. Je kunt er voor kiezen om alleen het eerste weekend mee te doen voor 100 euro.

Rusten in Zijn

De basis van het hele pad van Zijnsoriëntatie is rusten in Zijn. Rusten in Zijn is te vergelijken met een moment van diepe ontspanning, waarbij je je totaal een voelde met de ruimte om je heen. Bijvoorbeeld als je met je partner naar de zonsondergang zit te kijken aan het strand en je in diepe rust en vaak ontroering van de schoonheid thuis komt in precies hier en nu. Momenten van geluk en vrede, herinneren ons ook aan Zijn. Nu zou je kunnen denken dat Rusten in Zijn afhankelijk is van de omstandigheden. Niets is minder waar. Zijn, is altijd aanwezig. Het wijst naar wie jij ten diepste bent.

Metafoor van de zon en de wolken

Jij bent als de zon (vrij, stralend) en de wolken (onze gewoontepatronen). We zijn het beide. Op het moment dat we helemaal samenvallen met het wolkendek, vergeten we vaak dat we de zon zijn. Op die momenten laten we ons leiden (en dat veroorzaakt lijden) door onze gewoontepatronen. Deze gewoontepatronen zijn ontstaan in onze geschiedenis.

Wanneer we rusten in Zijn, breekt de zon door. We merken dat er helemaal geen geschiedenis is, in het huidige moment. We zijn al vrij. Dit is dus altijd het geval! Door samen te mediteren, kunnen we ons herinneren dat dit onze ware aard is. Dat dit is wie we altijd zijn, ook als we samenvallen met onze gewoontepatronen.
Zo prikken we steeds meer gaatjes in het wolkendek en kan onze ware aard, in deze metafoor ‘de zon’ steeds meer manifest worden in ons. Het vraagt dus van ons om keer op keer een breuk te maken met de identificatie van onze gewoontepatronen, onze gedachten, onze vastzettende gevoelens om zo te leren rusten in wie we van nature zijn.

Meditatie is het hart van Zijnsoriëntatie

Meditatie is het hart van wat we doen. Door te gaan zitten en stil te worden, kunnen we onze natuurlijke aard leren herkennen. Zolang we min of meer onbewust ons leven blijven leven zijn we vaak afhankelijk van de omstandigheden om op ‘spontane’ wijze onze natuurlijke aard te ervaren. Door meditatie en bewustzijns- oefeningen kunnen we zelf aan het roer gaan staan van ons leven en vaker bewust de tijd te nemen om te ontspannen en onze natuurlijke wijze van herkennen. Dus dit is de motivatie waarom we mediteren. We herinneren onszelf eraan dat we al helemaal heel, compleet, waardevol en liefdevol Zijn. We hoeven dat niet te worden, we zijn dat al. Dat is het hart van Zijnsoriëntatie. Daar is het ons ten diepste om te doen.

Meditatie en bezinningsgroep Zijnsoriëntatie

Het woord non-dualiteit valt steeds vaker. Er worden boeken over vol geschreven en binnen spirituele kringen zijn er steeds meer mensen bezig met Non-duaal Gewaarzijn. Maar wat is non-dualiteit eigenlijk? Waarom zou je je ermee bezig houden? En is het mogelijk om de duale werkelijkheid te verruilen voor een non-duale werkelijkheid?

In oktober starten Digna en ik een meditatie / bezinningsgroep die non-dualiteit als begin en eindpunt neemt. Tijdens de bijeenkomsten zullen we proeven wat Non-duaal Gewaarzijn is. Dit als begin en eindpunt nemen is misschien wel het meest liefdevolle wat je kunt doen voor jezelf en anderen. Je vrije aard is sprankelend, liefdevol en spontaan aanwezig. 

Voor deze jaargroep laten we ons inspireren door het boek: Zie, je bent al vrij, van Hans Knibbe. In dit boek beschrijft Hans op sprankelende en inspirerende wijze hoe het besef van een ‘ik’ of ‘ego’ ontstaat en hoe je de identificatie met dit ‘ik’ of ‘ego’ los kunt laten. Wanneer we deze identificatie loslaten, herinneren we ons dat we al vrij zijn, dat er nergens een ‘ik’ te vinden is waar we aan vast kunnen houden. Alles blijkt met alles verbonden te zijn, puur en sprankelend in zijn ware aard.

De bijeenkomsten (zes dagen) hebben een meditatief, contemplatief karakter. Het is de bedoeling dat je thuis de theorie leest en bestudeert aan de hand van vragen. In het samenzijn kan uitwisseling plaatsvinden. Zo kan jou vrije aard zich aan je tonen.

De eerste bijeenkomst is in het weekend van 19 en 20 oktober.

Meer informatie vind je op deze pagina.