Privacy

De Zilverster coaching houdt zich aan de algemene privacy wetgeving zoals weergegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie www.cbpweb.nl, de website van het College Bescherming Persoonsgegevens).

De Zilverster Coaching hecht waarde aan uw privacy en is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door deze website te gebruiken en / of uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met deze privacy verklaring.

Niet persoonlijke gegevens

De Zilverster Coaching kan anonieme informatie verzamelen (informatie die u niet persoonlijk zal identificeren) over het gebruik van deze website.

Clickgedrag

Op de website worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarvoor wordt onder andere “Google Analytics” gebruikt, waarvoor de privacy verklaringen te lezen is op de website van Google. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Wij gebruiken deze dienst om deze website beter aan uw behoeften aan te passen.

Cookies

Deze website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog steeds bezoeken.

Persoonlijke gegevens

Gegevens die u persoonlijk identificeren, zoals uw email adres, telefoon nummer en andere informatie die u ons verstrekt worden door ons behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl.

Vastleggen en gebruik

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of op een andere manier contact met ons heeft, leggen wij gegevens vast. De Zilverster Coaching gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en/of het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast wordt de informatie vastgelegd om de dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten en activiteiten.

Informatie ontvangen

Als u informatie opvraagt via het contactformulier, dan kunt u aangeven of u al dan niet toekomstige informatie wilt ontvangen van de Zilverster Coaching. U kunt altijd uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een email te sturen naar de Zilverster.

Uitschrijven nieuwsbrief

Als u geen prijs stelt om op de hoogte gehouden te worden van (nieuwe) diensten en activiteiten van de Zilverster Coaching meldt u dat a.u.b. via dit formulier, dan verwijderen we uw gegevens uit ons nieuwsbrief bestand.

Gegevens delen

De Zilverster Coaching onderschrijft de beroepscode voor Zijnsgeoriënteerde begeleiders. Daarin zijn zaken zoals geheimhouding en gegevensverstrekking aan derden geregeld. Concreet houdt dat in dat wij geen informatie verstrekken aan derden als daarmee de vertrouwensrelatie met de cliënt wordt geschaad, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. U moet daarbij denken aan uw huisarts, bedrijfsarts of contactpersoon bij het UWV. Indien in uw situatie van toepassing geldt dit ook voor rapportages aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld de werkgever).

Naast bovenstaande situatie zal De Zilverster Coaching uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan andere partijen, tenzij dit wettelijk vereist is.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen fysieke beveiligingsmaatregelen en bescherming door wachtwoorden en versleuteling van bestanden met persoonsgegevens.

Andere websites

Op de website treft u ook links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de Zilverster Coaching geen verantwoordelijkheid dragen voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

De Zilverster Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.