Welkom

Welkom bij Praktijk voor Zijnsoriëntatie de Zilverster. Ik geef individuele begeleiding en trainingen op het gebied van geïnspireerd leven en werken.

Zijnsoriëntatie betekent letterlijk ‘je oriënteren op Zijn’. Je neemt niet langer de werkelijkheid die je in de loop van je leven geconstrueerd hebt als uitgangspunt, maar je oriënteert je op de werkelijkheid zoals die van nature is: open, onbegrensd en compleet.

In de afstemming op deze fundamentele werkelijkheid ervaar je dat ook jouw aard van zichzelf al volkomen open is. Als je je gewoontepatronen en oude referentiekaders loslaat, blijk je vrij te zijn en de beschikking te hebben over een oneindig scala aan mogelijkheden tot creatief handelen in de veelheid van menselijke situaties en relaties.

De Zijnsgeoriënteerde begeleiding staat in het teken van herinnering aan wie jij ten diepste bent. Tevens word je steeds opnieuw uitgenodigd om te ontdekken wat je ècht wilt en al doende uit te vinden hoe je dit in je dagelijks leven in volle vrijheid vorm kunt geven.

Peter Hofstee is opgeleid tot Zijnsgeoriënteerd begeleider en tot CSR burnout coach. Hij is sinds 1996 leerling van de school voor Zijnsoriëntatie.

“Wat ik mensen gun is dat ze zichzelf leren kennen, realistisch worden over hun kwaliteiten, passies en valkuilen, dat ze het lef hebben om aan zichzelf te twijfelen én hun passies vorm te geven.”