Doen wat je wilt

Peter Hofstee biedt individuele begeleiding, coaching en trainingen aan op het gebied van zingeving, functioneren in werk en privé, en herstel van burnout t.g.v. roofbouw. Hierin staat bewustzijnsontwikkeling centraal omdat dit de sleutel is tot inspiratie, kracht en levenslust. Door dit te verbinden met psychologische begeleiding kun je de nieuwe inzichten en vaardigheden integreren in je werk, je relaties en je leven. Op deze manier je leven tot vervulling brengen is waarlijk ‘doen wat je wilt’.

Zijnsoriëntatie

Mijn grootste inspiratiebron is Zijnsoriëntatie. Dit is de visie dat het altijd mogelijk is contact te maken met een inherent vrije en liefdevolle dimensie in jezelf. Hoe verkrampt, angstig en dwangmatig je ook bent, de oergrond van je bewustzijn is daar vrij van, net zoals een spiegel inherent vrij is van de reflecties daarop. Zijnsoriëntatie verbindt oeroude spirituele inzichten met hedendaagse psychologische kennis. Daarmee biedt het een pragmatisch en eigentijds pad voor levenskunst.

Verwerken

Mogelijk zijn er praktische vaardigheden te leren. Soms helpt het om het verleden te verwerken en te leren omgaan met het heden. Dit kan nodig zijn om een gezond en volwassen persoon te worden. Er is echter meer mogelijk.

Menselijk

Spiritualiteit is voor mij een zelfoverstijgend principe, dat je alleen recht kunt doen door zeer persoonlijk te worden en te belichamen wie je werkelijk bent.

Door middel van bewustzijnsontwikkeling kun je je realiseren dat je meer bent dan je denkt te zijn op grond van je geschiedenis en de aannames over jezelf. Hierdoor ontstaat de rust en helderheid die nodig is om liefdevol te zijn met je beperkingen en deze te overstijgen. Je bent dan weliswaar een feilbaar menselijk wezen. Je hebt zo je onhandigheden en je problemen. Maar je bent in essentie ook sprankelend, creatief, levenslustig, krachtig, wijs, verantwoordelijk enzovoort.

Moed

Het vraagt moed om deze kwaliteiten niet allen te ervaren, maar ook in je leven tot expressie te brengen. Je moet ruimer durven zijn dan de historisch bepaalde aannames over jezelf en de wereld. Je voelt je soms ontworteld en onthand. Het kan ook een speelse zoektocht zijn, waarin je je beperkingen onder ogen kunt zien en je verlies kunt nemen. En daar knap je zo van op!

De Zilverster Coaching traint in

 • Bewustzijnsontwikkeling en levenskunst.
 • Ontwikkelen van een visie op je werk en je leven.
 • Authentiek je doelen kiezen, prioriteiten stellen en handelen.
 • Je ambitie voluit neerzetten met respect voor eigen grenzen.
 • Liefdevol omgaan met stress en (dreigende) burnout.
 • Herstellen van vermoeidheid, gebrek aan levenslust en depressie.
 • Vinden van een rustpunt in de hectiek van de dag.
 • Geïnspireerd onderzoeken welke blokkades er zijn die jou belemmeren zo te leven en werken als jij zou willen.
 • De afstemming met je lichaam en jezelf hervinden.
 • Ontdekken van een balans tussen inspiratie (hemel) en handelen (aarde).
 • Werken met voeldoening en kunnen genieten van behaalde resultaten.