Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is informatief bedoeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

De Zilverster Coaching streeft ernaar op de website zo correct en actueel mogelijke informatie te geven. Ze kan echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen correct en/of volledig is. Dat geldt ook voor de aangegeven data, tijden, prijzen en locaties. U wordt verzocht daarvoor contact op te nemen met De Zilverster Coaching en eventueel om een offerte of schriftelijke bevestiging te vragen.

De Zilverster Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die door middel van deze site verkregen is, noch voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.

Verbeteringen en suggesties

De Zilverster Coaching stelt het zeer op prijs indien u taalfautenfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de Zilverster Coaching naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door de Zilverster Coaching vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor de privacy verklaring.

Wijzigingen

De Zilverster Coaching behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, inclusief deze disclaimer, te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.