Non-dualiteit twee daagse 15 en 16 februari

Wanneer we zouden onderzoeken wie we zijn, dan zouden we er vroeger of later achter komen dat er geen ‘ik’ is dat aangewezen kan worden als zelfstandig individu. Dat betekent dat alles wat is, met elkaar verbonden is. De boeddhisten noemen dit dat ‘alles leeg is van onafhankelijk bestaan’.  Er is alleen eenheid. Anders gezegd alles wat jij waarneemt, vindt plaats in jouw bewustzijn of gewaarzijn.  Wanneer je dit ziet en ervaart, zie je dat alles met alles verbonden is. Alle muren, subtiel of niet subtiel, vallen weg. Je ervaart de staat van bliss, van liefde, van eenheid. Het is een zegen om daarin te vertoeven. Het wordt ook wel de staat van Verlichting genoemd. 
Deze staat is heel natuurlijk aan jou en mij en op een bepaalde manier dus heel gemakkelijk te ervaren. De grote kunst is, om er van moment tot moment in te vertoeven.

Ben je nieuwsgierig en wil je proeven van wat eenheidbewustzijn nu eigenlijk is? Digna en ik nodigen je van harte uit om samen met ons dit weekend te oefenen te rusten in dit gewaarzijn.

Kijk voor meer informatie op: Verdiepingstweedaagse

Inspiratiedag 15 december

De werkelijkheid zoals die zich elk moment aandient is open, vrij en fris. Er kleeft niets aan van een verleden of een geschiedenis. De werkelijkheid is schoon, onbevangen, ruim. Om de frisse aard van de werkelijkheid te leren kennen is het van belang dat we onze normale dagelijkse oriëntatie op ‘iets daar’ leren omdraaien. We blijven ‘precies hier’. Dan kan de vrije aard van de werkelijkheid zich tonen. We herkennen de werkelijkheid zoals deze van nature is.

Ben je nieuwsgierig en wil je aan deze inspiratiedag deelnemen? Kijk voor meer informatie hier.

Spiritualiteit is de kunst om bewust je perspectief te wijzigen

Er komt een nieuw boek aan van Hans Knibbe en op de website van de school voor Zijnsoriëntatie kun je al vast een hoofdstuk lezen uit dit boek. Zie hier.

Hans Knibbe legt in dit korte artikel uit dat spiritualiteit niet gevonden kan worden in een andere werkelijkheid met mooier versie van wie je nu bent, maar dat het in essentie een manier van waarnemen is. Je kunt je dagelijkse manier van waarnemen verschuiven naar een spirit of bewustzijnsblik. Je verlaat “daarmee de wereld van conditionering, van tijd, van
overleven, willen, streven, vermijden enzovoort. “

Dit vraagt een radicale wijziging van je perspectief. Je verlegt je perspectief van een gestolde manier van kijken waarin alles echt bestaat, naar een blik waarin je zit dat alles open, stromend, tijdloos, ongrijpbaar en met elkaar verbonden is, zonder dat ooit iets vast wordt.

“In die openheid verschijnt een speelse, lichte, vreugdevolle, liefdevolle en heldere levendigheid. Een spel zonder begin of einde, zonder richting of doel.”

Dit perspectief voelt als thuiskomen omdat je iets ontdekt dat er om te beginnen al was. Je kunt dan ook ervaren dat alles in de grond roerloos is en dat deze roerloosheid niet gescheiden is van levendigheid.

“In het Spiritperspectief blijft die roerloze presentie aanwezig in iedere vorm die je waarneemt. In dit perspectief trekken we de ervaringen niet los van de grond van ons gewaarzijn, maar zijn ze de levendige uitdrukkingen daarvan.”

(Alle quotes komen uit ’tekstfragment uit het nieuwe boek van
Hans Knibbe over Zijnsgeoriënteerde meditatie’)

Film: Alles over Niets

Deze film van Paul Smit heb ik een paar maanden geleden ontdekt. Het is een humorvolle film die de advaita visie uitlegt aan de hand van herkenbare en dagelijkse situaties. Echt fantastisch om een paar keer te kijken.

Aan bod komen vragen als:

  • Wie of wat zijn we eigenlijk?
  • Wat zijn gedachten?
  • Zijn we onze gedachten of ons lichaam?
  • Hebben wij daadwerkelijk controle over ons leven?
  • Kiezen we wat we voelen of denken?
  • Wie maakt de keuzes?
  • Of gaat alles zoals het gaat en is alles één bewustzijn?

Goed om deze film echt tot je door te laten dringen. Wanneer je wordt geraakt door het inzicht uit de film, kan alles in je leven ingrijpend veranderen… terwijl daar niets voor hoeft te veranderen .

De film is te vinde op youtube: